Cytostatica

Wat zijn Cytostatica?

Cytostatica zijn medicijnen die voornamelijk gebruikt worden in behandeling van kanker. Ze grijpen in op biochemische processen van organismen en cellen en hebben daar een celdodend effect. Door de toxische effecten kunnen bij patiënten resultaten bereikt worden in de behandeling van hun ziekte. Deze werkingsmechanismen zorgen echter bij beroep matige blootstelling voor gezondheidsrisico’s bij zorg verleners. Er zijn diverse categorieën cytostatica, maar hebben als gemeenschappelijke kenmerk dat ze de replicatie van DNA en RNA verstoren.

Blootstelling

Blootstelling aan cytostatica kan tijdens normale werkzaamheden en bij calamiteiten voorkomen als het cytostaticum zich niet langer in een goed afgesloten systeem bevindt. Hierdoor kán besmetting van mensen en omgeving plaats vinden. De mogelijke opnameroutes kunnen zijn:

  1. huid (direct contact, besmette oppervlakken);
  2. oraal (hand-mond contact);
  3. longen (inademing van aerosolen, gassen).

Cytostaticakasten

Cytostatica worden vaak bereid in laminaire veiligheidskabinetten type II en/of handschoenkasten met onderdruk (veiligheidskabinet type III). De lucht uit deze voorzieningen wordt rechtstreeks naar buiten toe afgevoerd nadat deze middels diverse aanwezige HEPA filters, gereinigd is. De ruimten waarin deze kabinetten – en kasten staan, dienen meestal GMP-eisen voor b.v. de ziekenhuisfarmacie, te voldoen.

Reiniging

S.I.S. Schoonmaak & Herstel is sinds enkele jaren gespecialiseerd in het reinigen en/of afvoeren van cytostaticakasten. Door gebruik van de juiste persoonlijke bescherm – en reinigingsmiddelen, de technische kennis van de veiligheidskabinetten- en kasten en de ondersteuning van diverse grote leveranciers kunnen we een gedegen werkprotocol en Risico – inventarisatie opstellen om vervuilde cytostatica kasten te reinigen en desgewenst af te voeren volgens de geldende Arbo – en Wetgeving regels. Behalve reiniging en afvoeren kunnen wij zorg dragen voor het vooraf uitgassen van de Laminaire veiligheidskabinetten – en kasten.

Direct contact opnemen

Wilt u meer weten over cytostatica reiniging? Vul dan het contactformulier in of bel naar (0412) 61 70 12.

Volg ons op social media

Volg ons op Facebook of LinkedIn en blijf op de hoogte van onze werkzaamheden. Hier plaatsen we af en toe referenties, zodat u een goed beeld verkrijgt van gerealiseerde werkzaamheden. Wij heten u van harte welkom!