Zuurkasten reiniging

Veiligheid in uw laboratorium

‘Safety First’ is een bekende uitspraak. De eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu worden binnen uw bedrijf steeds hoger. Men wordt zich daar steeds meer van bewust. Personen en bedrijven worden hard aangepakt en de boetes bij een vergrijp worden steeds hoger. S.I.S. Schoonmaak en Herstel is zich bewust van het belang van een Safety First plan. Wij helpen met zuurkasten reiniging!

Onderhoud en zuurkasten reiniging

Naast het creëren van een veilige en gezonde werkplek voor onze eigen medewerkers zetten wij ons ook in voor de veiligheid en gezondheid van anderen. S.I.S. Schoonmaak en Herstel is bekend met de eisen op het gebied van veiligheid in laboratoria. We hebben ons gespecialiseerd in het reinigen van Low Flow Benches (zuurkasten).

Er waren voorheen geen goede richtlijnen voor het uitvoeren van onderhoud en specialistische reiniging van zuurkasten. In samenspraak met de universiteiten van Maastricht en Utrecht en leveranciers heeft S.I.S. Schoonmaak en Herstel een plan opgezet voor zowel het specialistisch reinigen als het onderhoud van zuurkasten. Beide zaken zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden om een gezonde en milieuvriendelijke (werk)omgeving te creëren.

Uitvoering van zuurkasten reiniging

In ons plan gaan wij ervan uit dat de specialistische reiniging binnen uw bedrijf overdag kan plaatsvinden, zonder dat anderen daar last van ondervinden. Als eerste worden de zuurkasten (LFB) in kaart gebracht. Hierbij wordt onderzocht welke materialen en middelen in de LFB gebruikt worden, zodat wij een juiste keuze kunnen maken voor het reinigingsmiddel.

Voorafgaand aan de specialistische reiniging vindt een inspectie plaats waarbij eventuele mankementen c.q. tekortkomingen worden genoteerd op het inspectieformulier. Aan de hand van dit formulier kunt u de benodigde reparaties/aanpassingen bespreken met uw leverancier. Indien gewenst kunnen wij dit ook voor u regelen.

Veiligheidseisen

Wij voeren de specialistische reiniging altijd uit onder strikte veiligheidseisen. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheidseisen en regels die gelden binnen uw bedrijf of instelling en met de veiligheidseisen van S.I.S. Schoonmaak en Herstel. Na afronding van de werkzaamheden worden er 1 tot 2 proefmonsters genomen van de gereinigde zuurkasten. Deze worden 2 jaar bewaard en kunnen proefondervindelijk door een extern laboratorium worden geanalyseerd. Tot slot krijgen alle gereinigde zuurkasten (LFB) een certificaat en een sticker met daarop vermeld de datum van inspectie en reiniging.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten kunnen wij een professioneel team sturen dat binnen 2 á 3 uur ter plaatse is. Deze specialisten kunnen direct de benodigde maatregelen nemen en starten met de specialistische reiniging. Daarbij kan S.I.S. Schoonmaak en Herstel het afvoeren van eventuele vrijgekomen stoffen voor u verzorgen.

Direct contact opnemen

Wilt u meer weten over zuurkasten reiniging? Vul dan onderstaand contactformulier in of bel naar (0412) 61 70 12.